Vraag en antwoord centrum

Het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum is een initiatief van MAASTRO clinic, dat wordt gesteund door het Maastricht UMC+. MAASTRO clinic is een bestralingsinstituut waar patiënten terechtkunnen voor conventionele radiotherapie. Het MUMC+ is een samenwerking tussen het academisch ziekenhuis Maastricht en de Universiteit Maastricht.

Het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum profiteert van de kennis en expertise die beide instellingen in huis hebben op het gebied van patiëntenzorg, behandelmethoden en onderzoek. Daarnaast maakt deze samenwerking het mogelijk om bestaande voorzieningen te delen, en zo te kosten voor zorg zo laag mogelijk te houden.

In 2015 werden de plannen voor het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum gedefinieerd. Eind 2016 is gestart met de bouw, waarna begin 2018 is gestart met de installatie van de apparatuur. Eind 2018 wordt het centrum geopend en kunnen de eerste patiënten met protonentherapie worden behandeld.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelde in 2013 de Regeling Protonentherapie vast. Deze regeling gaat uit van vergunningen voor vier Nederlandse protonencentra en een maximale behandelcapaciteit van 2.200 patiënten per jaar. Het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum mag per jaar 400 patiënten behandelen.

De keuze voor een protonencentrum is niet geheel vrij. Nederland beschikt straks over vier centra voor protonentherapie. Op basis van aspecten als bijvoorbeeld uw indicatie en contractafspraken tussen de zorgverzekeraar en een protonentherapiecentrum wordt u doorverwezen.

Totdat protonenbehandeling in Nederland mogelijk is worden patiënten in uitzonderlijke gevallen verwezen naar een centrum in het buitenland. Welke centrum dit is, is afhankelijk van zowel de indicatie, de beschikbare behandelcapaciteit als de expertise van het centrum. De beslissing wordt genomen door de behandelend specialist.

De komst van het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum zet Maastricht internationaal op de kaart als een van de weinige locaties waar alle behandelmogelijkheden voor kankerpatiënten aanwezig zijn. Ook zal het een stimulans geven aan de lokale economie, zowel tijdens de bouw als daarna. Naar verwachting biedt het centrum werk aan circa 50 medewerkers op het gebied van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en technisch onderhoud.

Daarnaast is de verwachting dat de research & development projecten die worden uitgevoerd in het centrum buitenlandse investeerders zullen aantrekken.

Dit valt onder het kwaliteitssysteem van MAASTRO clinic. Meer informatie kunt u hier vinden.