Vergoeding door zorgverzekeraars

Wie in het buitenland protonentherapie ondergaat komt alleen in aanmerking voor vergoeding als aan een aantal specifieke voorwaarden wordt voldaan. De komst en vergoeding van behandeling met protonen in Nederland wordt momenteel besproken met zorgverzekeraars.

Vergoeding van behandeling in het buitenland

Protonentherapie is nog niet beschikbaar in Nederland. Onder strikte voorwaarden worden patiƫnten met een standaard indicatie soms verwezen naar protonencentra elders in Europa, en heel soms daarbuiten. Komt u volgens uw specialist in aanmerking voor protonentherapie in het buitenland? Vraag dan bij uw zorgverzekeraar na of u in aanmerking komt voor vergoeding. U dient altijd vooraf goedkeuring te vragen voor een dergelijke behandeling. In principe dekt de basisverzekering alleen de behandeling zelf, plus de heen- en terugreis. Of de reis- en verblijfkosten die u ter plekke maakt worden vergoed is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en uw verzekeraar.

Vergoeding in de toekomst

Het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum opent zijn deuren voor behandeling in 2018. Het centrum is in gesprek met diverse zorgverzekeraars over de vergoeding van protonentherapie in Maastricht. Niet alle indicaties voor behandeling met protonen vallen echter onder de verzekerde zorg.

Behandelruimte_patient_hoofd.jpg

Ik heb er alle vertrouwen in dat de zorgverzekeraars openstaan voor een prettige samenwerking, een aantal verzekeraars heeft zich inmiddels positief uitgesproken.

Maria Jacobs Bestuurder