Wat is radiotherapie?

Radiotherapie is een vorm van bestraling. Deze behandelmethode wordt gebruikt om kanker te bestrijden. Röntgenstralen vernietigen de kankercellen zonder het gezonde weefsel onherstelbaar te beschadigen. Indien het effect van radiotherapie minder optimaal is dan gewenst kan protonentherapie een goed alternatief zijn.

Behandelmethode voor kanker

Chirurgie, chemotherapie en radiotherapie vormen samen de drie pijlers voor de behandeling van patiënten met kanker. Het effect van radiotherapie is gebaseerd op het verschil in gevoeligheid voor straling tussen gezond weefsel en kankerweefsel. Radiotherapie wordt zowel in de vorm van uitwendige bestraling als inwendige bestraling toegepast. Uitwendige bestraling komt het vaakst voor. Daarbij wordt bijna altijd gebruik gemaakt van röntgenstraling. Deze röntgenstraling is vele malen sterker dan de straling die gebruikt wordt voor het maken van röntgenfoto's. Het betreft straling met fotonen, een verschijningsvorm van elektromagnetische straling.

Hoe werkt radiotherapie?

Radiotherapie is een plaatselijke behandeling. Dat wil zeggen dat de straling alleen effect heeft op het gebied dat door de stralenbundel(s) wordt getroffen. Kankercellen verdragen bestraling meestal slechter dan gezonde cellen. Wanneer de straling het DNA van een cel raakt veroorzaakt dit schade. Als de cel deze schade niet kan repareren verliest de cel het vermogen om te delen. Deze onherstelbaar beschadigde cellen gaan dood. In veel gevallen kan kankerweefsel volledig worden vernietigd door bestraling, zonder het omliggende gezonde weefsel onherstelbaar te beschadigen.

Protonentherapie

Bestraling is succesvol gebleken bij de bestrijding van kanker. In sommige gevallen zijn de resultaten van radiotherapie echter minder optimaal dan artsen graag zouden willen. Bijvoorbeeld doordat toediening van de wenselijke stralingsdosis teveel schade zou toebrengen aan omliggend gezond weefsel en organen. Wat weer kan leiden tot ernstige bijwerkingen op de lange termijn. Protonentherapie is een vorm van radiotherapie die in deze gevallen een oplossing kan bieden. Deze nieuwe bestralingsvariant maakt het mogelijk om nog preciezer te bestralen dan bij conventionele radiotherapie met röntgenstraling.

Computer_scans.jpg

Protonentherapie zal de kwaliteit van leven positief beïnvloeden door beperking van radiotherapie-geïnduceerde bijwerkingen.

Liesbeth Boersma Directeur Patiëntenzorg - Hoogleraar