Waar kan ik terecht voor protonentherapie?

De komende jaren worden er vier centra voor protonentherapie gerealiseerd. Zo lang de behandelmethode niet in Nederland beschikbaar is, worden patiënten in bijzondere gevallen doorverwezen naar centra in het buitenland.

Nederlandse centra voor protonentherapie

In Nederland kunt u op dit moment nog niet met protonentherapie behandeld worden. Er wordt gewerkt aan de realisatie van vier centra:

 • Amsterdam Proton Therapy Center
  Behandelcapaciteit: 600 patiënten

 • Holland Particle Therapy Centre (Delft)
  Behandelcapaciteit: 600 patiënten

 • UMC Groningen Protonen Therapie Centrum
  Behandelcapaciteit: 600 patiënten

 • Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum (Maastricht)
  Behandelcapaciteit: 400 patiënten

Het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum zal in de tweede helft van 2018 zijn deuren openen. Met de komst van dit centrum in Maastricht is Zuidoost-Nederland gegarandeerd van een behandellocatie.

Protonentherapie in het buitenland

Wereldwijd zijn er ongeveer 50 protonencentra, waarvan 21 in Europa. Zo lang protonentherapie niet beschikbaar is in Nederland worden patiënten in bijzondere gevallen doorverwezen naar centra in Europa en de Verenigde Staten. Dit geldt echter alleen bij bepaalde indicaties, die aan strikte voorwaarden voldoen. Patiënten die potentieel baat zouden hebben bij protonentherapie maar niet in aanmerking komen voor behandeling in het buitenland, bijvoorbeeld door te lange doorverwijstijden, worden op dit moment zo optimaal mogelijk behandeld met conventionele radiotherapie.

Computer_behandelruimte_data.jpg

In het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum staat een groot en wereldvermaard team van stralingsfysici klaar om protonentherapie optimaal toe te passen en verder te ontwikkelen.

Frank Verhaegen Hoogleraar Stralingsfysica en Beeldvorming