Hoe gaat het in zijn werk?

Patiënten die in aanmerking komen voor protonentherapie worden doorverwezen naar een protonencentrum. Doorgaans neemt het totale behandeltraject enkele weken in beslag. Bestraling met protonen is pijnloos. Protonentherapie kent voor sommige indicaties minder bijwerkingen dan conventionele radiotherapie..

Verwijzing en behandeling

Komt u in aanmerking voor protonentherapie? Dan verwijst uw ziekenhuis u naar één van de vier protonencentra in Nederland. Patiënten in de regio Zuid-Oost Nederland worden in de meeste gevallen doorverwezen naar het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum. Voor een aantal zeldzame indicaties, zoals bijvoorbeeld oogtumoren, is er een specifieke locatie in Nederland bepaald. Indien u wordt verwezen naar ZON-PTC vindt de protonenbehandeling plaats in Maastricht, terwijl de andere behandelingen en follow-up bij het eigen ziekenhuis plaatsvinden. U blijft dus gedurende het hele behandeltraject onder controle van uw eigen specialist.

Behandelingsduur- en frequentie

Voordat de behandelingen van start gaan worden de exacte locatie en omvang van de tumor vastgesteld. Behandeling met protonentherapie vindt in de meeste gevallen gedurende meerdere weken plaats. De patiënt bezoekt het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum in die periode dagelijks voor een korte bestraling. Het centrum zal maximaal geopend zijn voor behandelingen, van 7.00 uur tot 23.00 uur op weekdagen, en indien noodzakelijk op zaterdag.

Wat gebeurt er in de behandelkamer?

De patiënt neemt plaats op een behandeltafel, die bevestigd is aan een beweegbare robotarm. Vervolgens plaatst de arm de tafel op de juiste positie ten opzichte van de bestralingsbundel. Voorafgaand aan de daadwerkelijke bestraling worden controle rontgenfoto’s of een CT-scan gemaakt, om de juiste positionering te bevestigen. Tijdens de bestraling, die een paar minuten duurt, is het belangrijk om volledig stil te liggen. Een behandeling met protonen is pijnloos.

Bijwerkingen

In het algemeen kent protonentherapie minder of minder zware bijwerkingen dan conventionele radiotherapie. Vaak zijn de bijwerkingen afhankelijk van de plek van de tumor en het type kanker. Zo kan de huid op de plek van bestraling rood worden. Of treedt er soms misselijkheid op. Voorafgaand aan de behandeling worden alle details aangaande de behandeling en eventuele bijwerkingen doorgesproken met de behandelend arts.

Kind_protonenbundel.jpg

Een team van cross skilled professionals, bestaand uit artsen, klinisch fysici en laboranten, staat vijf dagen per week klaar om patiënten de beste zorg te geven.

Ruud Verreussel Projectdirecteur