Oncologische patiënten in Zuidoost Nederland kunnen over circa een half jaar terecht in Maastricht voor protonentherapie.

12 april 2018

Vandaag belangrijke mijpaal: het dak van de bunker voor protonenbestraling wordt dicht gemaakt! Bij de non-profit bestralingskliniek MAASTRO CLINIC in Maastricht wordt het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum (ZON-PTC) gerealiseerd. ZON-PTC is één van de drie centra in Nederland waar een bepaalde groep kankerpatiënten later dit jaar terecht kan voor protonentherapie.

In de bunker met metersdikke muren is eerder dit jaar via een uitsparing in het dak de protonenapparatuur naar binnen getakeld. Inmiddels zijn alle grote onderdelen in de bunker aanwezig en kan het dak dichtgemaakt worden. Dat gebeurt met betonnen elementen, in gewicht variërend van 4100Kg tot 5400Kg,  die een voor een als legoblokjes trapsgewijs in het gat worden geplaatst. Deze trapsgewijze plaatsing is cruciaal om de stralingsveiligheid te garanderen.  Een precisieklus waarbij een grote hijskraan wordt ingezet. Vanavond zitten alle elementen op hun plek en is de bunker klaar. Het duurt dan nog circa zes maanden om de technologie te installeren en nauwkeurig af te stellen zodat eind dit jaar de eerste patiënt bestraald kan worden.

Protonentherapie is een bestralingstechniek waarbij een tumor zeer nauwkeurig en met een hoge dosis kan worden bestraald en tegelijkertijd omliggend gezond weefsel maximaal wordt gespaard. De positieve resultaten hiervan zijn: minder bijwerkingen en een grotere kans op ziektevrije overleving voor de patiënt. Slechts een beperkte groep kankerpatiënten die aantoonbaar klinisch meerwaarde zal hebben, komt in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Dichten Bunkerdak 12.JPG