Onderzoeksonderwerpen

Hieronder vind je een beschrijving van verschillende onderzoeksonderwerpen op het gebied van protonentherapie die binnen de Universiteit Maastricht al geruime tijd lopen. Al onze publicaties kan je ook vinden op onze website.

Vergelijken van protonen, fotonen en ionen therapie.

Hoofdonderzoeker: ir. E. Roelofs

Fysische aspecten van protonentherapie.

Hoofdonderzoeker: prof. dr. ir. F. Verhaegen

Het onderzoek in de fysica in ZON-PTC richt zich vooral naar nieuwe vormen van beeldvorming in protonentherapie. Duale-energie CT wordt onderzocht om de berekening van de stralingsdosis te verbeteren. Er is ook onderzoek naar nieuwe methoden om te verifieren of de afgegeven stralingsdosis aan de patient overeenkomt met de geplande dosis. Daartoe gebruiken we fysische fenomenen zoals de emissie van fotonen door de protonen, die buiten het lichaam van de patient kunnen opgevangen worden. Deze methoden zijn de zogenaamde positron-emissie tomografie en prompt gamma detectie. Verder wordt ook onderzoek gedaan naar verbetering van de dosisberekeningsmethoden voor protonen.

Kosteneffectiviteit.

Hoofdonderzoeker: prof. dr. D. De Ruysscher