Wetenschappelijk onderzoek en opleiding

Het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum werkt samen met andere ziekenhuizen en instituten op het gebied van onderzoek en onderwijs. Uitvindingen die worden gedaan op het gebied van protonentherapie kunnen wereldwijd gebruikt worden om patiƫntenzorg te verbeteren.

Toptechnologie biedt kansen

Een toptechnologisch centrum zoals het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum biedt wetenschappelijke en educatieve kansen. Voor ziekenhuizen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en de Euregio. Daarom werkt het centrum niet alleen samen met deze ziekenhuizen op het gebied van patiƫntenzorg, maar ook op het gebied van onderzoek en onderwijs.

Protonen Onderzoek en Publicaties

>> Voor een blik op onze onderzoeksonderwerpen


>> Al onze publicaties op het gebied van protonentherapie

Inbedding wetenschappelijk onderzoek protonentherapie

Onderzoek naar protonentherapie is ingebed in het geheel aan onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen MAASTRO en ZON-PTC. Zowel onderzoek op het vlak van conventionele radiotherapie (met fotonen)als het onderzoek op het vlak van protonen wordt onderverdeeld in 4 onderzoeksdivisies:

  • De divisie Physics Research o.l.v. prof. dr. ir. Frank Verhaegen
  • De divisie Knowledge Engineering o.l.v. prof. dr. ir. André Dekker
  • De divisie Clinical Research o.l.v. prof. dr. Dirk De Ruysscher
  • De divisie Lab o.l.v. prof. dr. Marc Vooijs gericht op biologisch en basaal wetenschappelijk onderzoek

Onderzoeksinstituut GROW

Binnen het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum valt onderzoek naar protonentherapie inhoudelijk onder GROW, het onderzoeksinstituut van Maastricht UMC+. Medisch specialisten, klinisch fysici en specialisten in opleiding gaan gebruik maken van de opleidings- en trainingsfaciliteiten van het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum. Daarnaast biedt het Maastrichtse protonencentrum de mogelijkheid aan PhD studenten en post-doctorale onderzoekers of professoren van het MUMC+ om onderzoek te doen naar protonentherapie. Momenteel zijn er al vijf hoogleraren van de Universiteit Maastricht verbonden aan onderzoeksprojecten rondom protonentherapie.

Valorisatie

Valorisatie betekent het verkopen of licenseren van intellectueel eigendom (bijvoorbeeld uitvindingen) aan commerciële partijen. Het doel hiervan is niet om winst te maken, maar om de nieuwe toepassingen (wereldwijd) in de patiëntenzorg te implementeren. Hier zijn vaak dure en langdurige juridische goedkeuringstrajecten voor nodig die alleen door grote firma’s gefinancierd kunnen worden. Daarnaast levert valorisatie extra middelen voor verder wetenschappelijk onderzoek. MAASTRO clinic ontwikkelt samen met het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum software die zorgvuldig en efficiënt selecteert welke patiënten in aanmerking komen voor protonentherapie, wat kostenbesparend werkt. Door valorisatie van uitvindingen op het gebied van protonenbestraling, bijvoorbeeld de selectiesoftware, wordt de kostprijs van behandelingen op termijn lager en kan verder geïnvesteerd worden in wetenschappelijk onderzoek.

Behandelruimte_arm_patient.jpg

Hoe meer we ontdekken, hoe nieuwsgieriger we worden. Het kan immers altijd nog beter. Daarom houden we bij het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum onze oren en ogen goed open.

Dirk De Ruysscher Hoogleraar radiotherapie