Deelproject fysica

  • Eerste protonenstraal produceren, streefdatum augustus
  • Optical surface tracking: regulatie van de ademhaling van de patiënt om protonenbestraling bij beweeglijke tumoren (bijv. long- en borsttumoren) zo nauwkeurig mogelijk te maken