Hieronder volgt meer informatie over de voortgang van de verschillende deelprojecten.

Deelproject fysica


Projectvoortgang website 2.pngToelichting:

Raystation

Planningssysteem voor bestralingsplannen. Deze is inmiddels uitvoerig getest bij MAASTRO clinic en zal straks daadwerkelijk worden gebruikt voor protonenbestraling. Vooralsnog wordt eerst uitgebreide kennis opgedaan voor toekomstige behandelingen.

Stralingsveiligheid

De stralingsvergunning is medio januari 2018 definitief afgegeven.

Patiënt monitoring

Systeem om de buitenkant van het lichaam te kunnen volgen. Hiermee kunnen we dus controleren of de patiënt niet beweegt tijdens de behandeling en mogelijk kunnen we ook de ademhaling monitoren zodat de protonen op de juiste plaats in het lichaam terechtkomen. Momenteel zijn we bezig met het kiezen uit een van de twee leveranciers van dit systeem. Naar verwachting is dit medio februari 2018 rond.

Deelproject logistiek

 • Inzichtelijk maken personele bezetting
 • Maken planvergelijkingen fotonen vs. protonen
 • Organiseren van externe bezoeken

Deelproject opleidingsplan

 • Belangrijkste doelgroepen: laboranten, radiotherapeut-oncologen, ICT’ers, klinisch fysisch medewerkers en klinisch fysici
 • Gerichte cursussen van apparatuur- en softwareleveranciers
 • Aanpak opleiding: casussen, externe expert meetings, multidisciplinaire overleggen

Deelproject bouw

 • Afgerond:
  - bouw
  - levering cyclotron
 • Lopend:
  - gebouwtechnische installaties
  - medische installaties
  - afbouw interieur
  - aanpassen entreehal MAASTRO clinic

Deelproject medisch beleid

Tabel projectvoortgang medisch beleid.png

Planvergelijk

Standaard worden patiënten met fotonen behandeld. Bij een patiënt met een model-gebaseerde indicatie voor protonen kan je met een planvergelijk nagaan of een patiënt voordeel zou kunnen hebben aan een bestraling met protonen door een daling van de kans op bijwerkingen. Op de CT-scan in bestralingshouding worden 2 bestralingsplannen gemaakt, één met fotonen en één met protonen. Vervolgens worden beide plannen vergeleken, en wordt er nagegaan of de dosis op de gezonde weefsels verminderd kan worden met protonen. Om beide plannen objectief te kunnen vergelijken wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde NTCP-modellen (NTCP = Normal Tissue Complication Probability). Indien de dosis significant verlaagt, zal ook het risico op bijwerkingen verminderen en dit vertaalt zich dan in een lagere NTCP-waarde.
Een patiënt uit een andere regio hoeft hiervoor niet naar ZON-PTC te komen. Het planvergelijk wordt gemaakt op de CT-scan die in het verwijzende radiotherapiecentrum werd gemaakt en die naar ZON-PTC kan worden doorgestuurd. Nadat het planvergelijk gemaakt is, wordt het resultaat naar de verwijzende arts gecommuniceerd. Deze zal dit vervolgens met de patiënt bespreken.

Bestralingstechniek

De bestralingstechniek voor fotonen en protonen is verschillend. Samen met laboranten en fysici wordt momenteel de bestralingstechniek voor protonen ontwikkeld, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de typische bundeleigenschappen van protonen. Dit vergt heel wat uitzoekwerk.

Tumorwerkgroepen

Momenteel zijn we bezig om voor verschillende tumorgebieden regionale tumorwerkgroepen in Zuidoost-Nederland op te starten waar verwijzende radiotherapeut-oncologen uit andere radiotherapiecentra voor worden uitgenodigd. Goede samenwerking is belangrijk. Door expertises te bundelen kunnen we samen de juiste afweging maken zodat de patiënt optimale zorg krijgt.

Outcome-registratie

Voor de model-gebaseerde indicaties is het belangrijk om aan te tonen dat het beoogde voordeel van protonentherapie bereikt wordt. Daarom worden de bijwerkingen tijdens en na de behandeling goed opgevolgd. Op landelijk niveau wordt momenteel bepaald welke outcome-indicatoren geregistreerd dienen te worden.

Video RTO-MDO

Om goed te kunnen samenwerken met de regio, is goede communicatie cruciaal. We willen de verwijzers die dat wensen de gelegenheid bieden om de bestralingsplannen van hun patiënten samen te kunnen bespreken, maar ook om meer kennis op te doen op gebied van protonen. Eén van de manieren om dit te doen is om op regelmatige basis overleg te hebben via video-conferencing waarbij patienteninformatie op een veilige manier kan worden gedeeld. Daarom zoeken we naar een gebruiksvriendelijke en universele oplossing om dit op een kwalitatieve manier te kunnen doen.