Samenwerkingspartners

Samenwerken staat centraal bij het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum. Het centrum komt niet alleen voort uit een samenwerking, ook de zorg voor patiënten wordt samen met ziekenhuizen uit binnen- en buitenland opgepakt.

MAASTRO en Maastricht UMC+

Het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum komt voort uit een samenwerking tussen MAASTRO clinic en het Maastricht UMC+.

Gezamenlijke patiëntenzorg

Op het gebied van patiëntenzorg werkt het centrum samen met ziekenhuizen en centra voor radiotherapie uit Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en de Euregio. Samenwerking met het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum biedt de mogelijkheid voor ziekenhuizen om hun kankerpatiënten met een indicatie voor protonenbehandeling een complete therapie te bieden onder eigen regie. De protonenbehandeling vindt plaats in Maastricht terwijl de andere behandelingen en follow-up bij het ziekenhuis plaatsvinden. De patiënt blijft dus gedurende het hele behandeltraject onder controle van zijn of haar eigen ziekenhuis en specialist.

Met een aantal centra voor radiotherapie en ziekenhuizen zijn afspraken gemaakt over het doorverwijzen en behandelen van patiënten. Daarnaast zal intensief worden samengewerkt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld door de uitwisseling van onderzoeksgegevens. De Nederlandse samenwerkingspartners van het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum zijn:

Grensoverschrijdende samenwerking

Het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum werkt niet alleen met partners in eigen land, maar zoekt ook samenwerkingspartners in het buitenland. Zo zijn er al contacten gelegd met ziekenhuizen in Duitsland en België.

Computer_behandelruimte_arts.jpg

‘Open staan voor’ loopt als een rode draad door alles wat het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum doet. We delen graag onze kennis en werken intensief samen met andere disciplines als we kansen zien.

Andre Dekker Hoogleraar Clinical Data Science