Protonentherapie in Nederland

Volgens de Regeling Protonentherapie is de maximale behandelcapaciteit van protonentherapie 2.200 patiënten per jaar. Deze patiënten zullen worden behandeld in de vier Nederlandse protonencentra, die op dit moment in oprichting zijn. Wereldwijd zijn er al 50 van deze centra actief.

Regeling protonentherapie

Op het moment is protonentherapie nog niet beschikbaar in Nederland. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft echter in 2013 de Regeling Protonentherapie vastgesteld. Deze regeling gaat uit van een maximale behandelcapaciteit van 2.200 patiënten per jaar en maakt de verlening van vier vergunningen mogelijk.

Vier Nederlandse protonencentra

Inmiddels zijn er dan ook vier protonencentra in oprichting. Deze centra zijn zo optimaal mogelijk over het land verdeeld: één in het noorden, één in het zuiden en twee in de randstad. Zo wordt protonentherapie toegankelijk voor alle patiënten in Nederland die voor deze behandeling in aanmerking komen.

Protonentherapie wereldwijd

Wereldwijd zijn er inmiddels ongeveer 50 centra voor protonentherapie. Daarvan zijn er 21 gevestigd in Europa. Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal protonencentra in Duitsland, drie in Frankrijk en Italië, een in Tsjechië, een in Zweden en een in Zwitserland.

Apparatuur_clean_frontaal.jpg

Voor een bepaalde groep van kankerpatiënten gaat protonentherapie een grote verbetering in de behandeling betekenen.

Maria Jacobs Bestuurder